تبلیغات
دل خواه دل خواه
جناب بولفضول الشعرا شوخی جالبی با یک شعر سایه کرده است جالب است شما هم بخوانید : حالات مختلفه!

دستم نمی رسد که در آغوش گیرمت... "سایه"

دیگر حالات عاشق:
عشقم نمی کشد(!) که در آعوش گیرمت!
...زورم نمی رسد(!) که در آغوش گیرمت!
طولی نمی کشد(!) که در آغوش گیرمت!
عقلم نمی رسد(!) که در آغوش گیرمت!
طوری نمی شود(!) که در آغوش گیرمت!
بابات نمی دهد(!) که در آعوش گیرمت!!

بقیه حالات را بی زحمت خودتان تکمیل کنید!


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 شهریور 1390 توسط احسان احمدی راد | نظرات ()